Membrane Proteins

Membranproteiner

Svensk definition

Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.

Engelsk definition

Proteins which are found in membranes including cellular and intracellular membranes. They consist of two types, peripheral and integral proteins. They include most membrane-associated enzymes, antigenic proteins, transport proteins, and drug, hormone, and lectin receptors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proteins, Membrane Surface Proteins Proteins, Surface Membrane Protein Protein, Membrane Membrane-Associated Proteins Membrane Associated Proteins Proteins, Membrane-Associated Membrane-Associated Protein Membrane Associated Protein Protein, Membrane-Associated Surface Protein Protein, Surface Cell Surface Proteins Proteins, Cell Surface Cell Surface Protein Protein, Cell Surface Surface Protein, Cell Integral Membrane Proteins Membrane Proteins, Integral Proteins, Integral Membrane Integral Membrane Protein Membrane Protein, Integral Protein, Integral Membrane Cell Membrane Proteins Proteins, Cell Membrane Cell Membrane Protein Membrane Protein, Cell Protein, Cell Membrane