Dystrophin

Dystrofin

Svensk definition

Ett muskelprotein som finns i ytmembran och som är en produkt av Duchennes/Beckers muskeldystrofigen. Individer med Duchennes muskeldystrofi saknar som regel helt dystrofin, medan de med Beckers muskeldystrofi har dystrofin med förändrad molekylstorlek. Proteinet har en del gemensamt med cytoskelettproteiner som spektrin och alfa-aktinin, men dystrofinets egentliga funktion är inte klarlagd. Möjligen kan dess roll vara att bevara plasmamembranets integritet och inordning med muskeltrådarna i samband med sammandragning och avslappning av musklerna.

Engelsk definition

A muscle protein localized in surface membranes which is the product of the Duchenne/Becker muscular dystrophy gene. Individuals with Duchenne muscular dystrophy usually lack dystrophin completely while those with Becker muscular dystrophy have dystrophin of an altered size. It shares features with other cytoskeletal proteins such as SPECTRIN and alpha-actinin but the precise function of dystrophin is not clear. One possible role might be to preserve the integrity and alignment of the plasma membrane to the myofibrils during muscle contraction and relaxation. MW 400 kDa.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.