Cytoskeletal Proteins

Cytoskelettproteiner

Svensk definition

Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.

Engelsk definition

Major constituent of the cytoskeleton found in the cytoplasm of eukaryotic cells. They form a flexible framework for the cell, provide attachment points for organelles and formed bodies, and make communication between parts of the cell possible.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proteins, Cytoskeletal