Microfilament Proteins

Mikrofilamentproteiner

Svensk definition

Fibertrådar som främst består av aktin och som finns i cytoplasman i nästan alla celler. De är ofta associerade med mikrotubuli (mikrorör) och spelar möjligen en roll i cellskelettfunktionen och/eller för rörelse hos cellen eller dess organeller.

Engelsk definition

Monomeric subunits of primarily globular ACTIN and found in the cytoplasmic matrix of almost all cells. They are often associated with microtubules and may play a role in cytoskeletal function and/or mediate movement of the cell or the organelles within the cell.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proteins, Microfilament Microfilament Protein Protein, Microfilament Actin-Binding Proteins Actin Binding Proteins Proteins, Actin-Binding Actin-Binding Protein Protein, Actin-Binding Actin Binding Protein Binding Protein, Actin Protein, Actin Binding