Myosins

Myosiner

Svensk definition

En blandad superfamilj av proteiner med överföringsfunktioner. Gemensamma egenskaper är att de kan binda aktiner och hydrolysera MgATP. Myosiner består allmänt av tunga kedjor, som sköter förflyttning, och lätta kedjor, som har reglerande funktion. De tunga kedjornas struktur utgörs av tre domäner: huvud, hals och svans. Huvudändan av den tunga kedjan innehåller den aktinbindande domänen och MgATPas-domänen, som alstrar energi för rörelsen. Halsdomänen medverkar till bindning av de lätta kedjorna. Svansen utgör förankringen som håller den tunga kedjan på plats. Myosinfamiljen är indelad i strukturella klasser, beroende på typ och hur deras underenheter är ordnade.

Engelsk definition

A diverse superfamily of proteins that function as translocating proteins. They share the common characteristics of being able to bind ACTINS and hydrolyze MgATP. Myosins generally consist of heavy chains which are involved in locomotion, and light chains which are involved in regulation. Within the structure of myosin heavy chain are three domains: the head, the neck and the tail. The head region of the heavy chain contains the actin binding domain and MgATPase domain which provides energy for locomotion. The neck region is involved in binding the light-chains. The tail region provides the anchoring point that maintains the position of the heavy chain. The superfamily of myosins is organized into structural classes based upon the type and arrangement of the subunits they contain.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenosine Triphosphatase, Myosin Myosin Adenosine Triphosphatase Adenosinetriphosphatase, Myosin Myosin ATPase ATPase, Myosin Myosin Myosin Adenosinetriphosphatase Actin-Activated ATPase Actin Activated ATPase ATPase, Actin-Activated ATPase, Actin Activated Actomyosin Adenosinetriphosphatase Adenosinetriphosphatase, Actomyosin ATPase, Actomyosin Actomyosin ATPase