Molecular Motor Proteins

Molekylära motorproteiner

Svensk definition

Proteiner som medverkar eller ger upphov till cellrörelse, så som rotationsstrukturer (flagellmotor) eller strukturer med rörelse längs cytoskelettfibrer (myosin-, kinesin- och dyneinmotorfamiljerna).

Engelsk definition

Proteins that are involved in or cause CELL MOVEMENT such as the rotary structures (flagellar motor) or the structures whose movement is directed along cytoskeletal filaments (MYOSIN; KINESIN; and DYNEIN motor families).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Motor Proteins, Molecular Proteins, Molecular Motor Motility Proteins Proteins, Motility