Multiprotein Complexes

Multiproteinkomplex

Svensk definition

Makromolekylära komplex som bildas genom hopkoppling av bestämda proteinenheter.

Engelsk definition

Macromolecular complexes formed from the association of defined protein subunits.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Complexes, Multiprotein Macromolecular Protein Complexes Complexes, Macromolecular Protein Protein Complexes, Macromolecular