Amyloid

Amyloid

Svensk definition

Benämning på flera, sinsemellan strukturellt likartade och extracellulärt ansamlade proteiner i form av 7-10 nm långa fibriller. De återfinns i olika vävnader och färgas av kongorött och tioflavin.

Engelsk definition

A fibrous protein complex that consists of proteins folded into a specific cross beta-pleated sheet structure. This fibrillar structure has been found as an alternative folding pattern for a variety of functional proteins. Deposits of amyloid in the form of AMYLOID PLAQUES are associated with a variety of degenerative diseases. The amyloid structure has also been found in a number of functional proteins that are unrelated to disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Amyloid Substance Substance, Amyloid Amyloid Fibrils Fibrils, Amyloid Amyloid Fibril Fibril, Amyloid