Macromolecular Substances

Makromolekylära substanser

Svensk definition

Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.

Engelsk definition

Compounds and molecular complexes that consist of very large numbers of atoms and are generally over 500 kDa in size. In biological systems macromolecular substances usually can be visualized using ELECTRON MICROSCOPY and are distinguished from ORGANELLES by the lack of a membrane structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Substances, Macromolecular Macromolecular Compounds and Complexes Macromolecular Complexes Complexes, Macromolecular Macromolecular Compounds Compounds, Macromolecular