Micelles

Miceller

Svensk definition

Partiklar bestående av molekylaggregat som hålls löst samman av sekundära bindningar. Ytan på miceller består vanligen av amfifatiska föreningar, så orienterade att de minimerar energiutbytet mellan micellen och dess omgivning. Vätskor som innehåller stora mängder suspenderade miceller kallas emulsioner.

Engelsk definition

Particles consisting of aggregates of molecules held loosely together by secondary bonds. The surface of micelles are usually comprised of amphiphatic compounds that are oriented in a way that minimizes the energy of interaction between the micelle and its environment. Liquids that contain large numbers of suspended micelles are referred to as EMULSIONS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Micelle