Colloids

Kolloider

Svensk definition

Ämnen, bestående av mycket små partikler, som är finfördelade (dispergerade) i ett annat medium, så att de inte kan filtreras eller sedimentera. De två medierna bilder ett tvåfassystem och kan vara i gas-, vätske- eller fast form; dock kan inte båda vara i gasform samtidigt. Aerosoler är kolloidsystem där dispersionsmediet är en gas.

Engelsk definition

Two-phase systems in which one is uniformly dispersed in another as particles small enough so they cannot be filtered or will not settle out. The dispersing or continuous phase or medium envelops the particles of the discontinuous phase. All three states of matter can form colloids among each other.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Colloid Hydrocolloids Hydrocolloid