Dosage Forms

Beredningsformer

Svensk definition

Kompletta preparatformer av läkemedel för föreskriven dosering. De är utformade för att motstå magsyra, för att inte framkalla illamående och kräkning, för att oönskad smak eller lukt skall vara minimerad, för att ge en hög läkemedelskoncentration på rätt plats, eller för att ge en fördröjd eller långtidsverkande effekt. Hit hör t ex kapslar, liniment, salvor, lösningar, puder och tabletter.

Engelsk definition

Completed forms of the pharmaceutical preparation in which prescribed doses of medication are included. They are designed to resist action by gastric fluids, prevent vomiting and nausea, reduce or alleviate the undesirable taste and smells associated with oral administration, achieve a high concentration of drug at target site, or produce a delayed or long-acting drug effect.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dosage Form Form, Dosage Forms, Dosage