Pharmaceutical Preparations

Läkemedel

Svensk definition

Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.

Engelsk definition

Drugs intended for human or veterinary use, presented in their finished dosage form. Included here are materials used in the preparation and/or formulation of the finished dosage form.

Svenska synonymer

Mediciner Farmaceutiska preparat

Engelska synonymer

Pharmaceuticals Pharmaceutical Preparation Preparation, Pharmaceutical Preparations, Pharmaceutical Pharmaceutical Pharmaceutical Product Product, Pharmaceutical Pharmaceutic Preparations Preparations, Pharmaceutic Pharmaceutical Products Products, Pharmaceutical Drug Drugs