Illicit Drugs

Illegala droger

Svensk definition

Medel som förvärvas eller framställs olagligt för den subjektiva verkan de sägs ha. De sprids ofta i stadsmiljö, men är även tillgängliga i förorts- och landsortsområden. De kan vara mycket orena och ge upphov till oväntade förgiftningar.

Engelsk definition

Drugs that are manufactured, obtained, or sold illegally. They include prescription drugs obtained or sold without prescription and non-prescription drugs. Illicit drugs are widely distributed, tend to be grossly impure and may cause unexpected toxicity.

Svenska synonymer

Rekreationsrusmedel Knark Droger Klubbdroger Olagliga droger

Engelska synonymer

Drugs, Illicit Drugs, Illegal Illegal Drugs Illicit Drug Drug, Illicit Illegal Drug Drug, Illegal Street Drugs Drugs, Street Street Drug Drug, Street Recreational Drugs Drugs, Recreational Recreational Drug Drug, Recreational Club Drugs Drugs, Club Club Drug Drug, Club