Drug Delivery Systems

Administrationssystem för läkemedel

Svensk definition

System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.

Engelsk definition

Systems for the delivery of drugs to target sites of pharmacological actions. Technologies employed include those concerning drug preparation, route of administration, site targeting, metabolism, and toxicity.

Svenska synonymer

Medisineringssystemer

Engelska synonymer

Delivery System, Drug Delivery Systems, Drug Drug Delivery System System, Drug Delivery Systems, Drug Delivery Drug Targeting Drug Targetings Targeting, Drug Targetings, Drug