Drug Therapy

Läkemedelsterapi

Svensk definition

Behandling av sjukdomar, funktionsrubbningar, bristtillstånd osv med läkemedel.

Svenska synonymer

Farmakoterapi Läkemedelsbehandling

Engelska synonymer

Therapy, Drug Drug Therapies Therapies, Drug Chemotherapy Chemotherapies Pharmacotherapy Pharmacotherapies