Pharmacologic Actions

Farmakologisk verkan

Svensk definition

Övergripande benämning på resultatet av användning av läkemedel och kemiska substanser vid förebyggande, behandling, läkning eller diagnos av sjukdomar. Hit hör kemiska substanser som verkar genom att ändra normala kroppsfunktioner, som t ex preventivmedel och narkosmedel. Inkluderade är även kemikaliers miljöeffekter.

Engelsk definition

A broad category of chemical actions and uses that result in the prevention, treatment, cure or diagnosis of disease. Included here are drugs and chemicals that act by altering normal body functions, such as the REPRODUCTIVE CONTROL AGENTS and ANESTHETICS. Effects of chemicals on the environment are also included.

Svenska synonymer

Kemisk verkan

Engelska synonymer

Actions, Pharmacologic Chemical Actions Actions, Chemical