Chemical Actions and Uses

Kemisk verkan och användingsområden

Svensk definition

Farmakologiska verkningar och effekter på livssystem och miljö, samt former för bruk av läkemedel och kemiska substanser. De indelas i verkningsmekanismer, vilka beskriver deras effekter, och användni ngsområden, som beskriver hur de används.

Engelsk definition

A group of pharmacologic activities, effects on living systems and the environment, and modes of employment of drugs and chemicals. They are broken into actions, which describe their effects, and uses, which describe how they are employed.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.