Molecular Mechanisms of Pharmacological Action

Molekylära mekanismer bakom farmakologisk verkan

Svensk definition

Farmakologiska verkningsmekanismer på molekylär nivå av läkemedel och andra exogena föreningar som används för behandling av sjukdomar och som påverkar den normala biokemin.

Engelsk definition

Pharmacological activities at the molecular level of DRUGS and other exogenous compounds that are used to treat DISEASES and affect normal BIOCHEMISTRY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pharmacological Mechanisms of Action