Enzymes

Enzymer

Svensk definition

Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. Enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska RNA- och katalytiska DNA-molekyler påvisats.

Engelsk definition

Biological molecules that possess catalytic activity. They may occur naturally or be synthetically created. Enzymes are usually proteins, however CATALYTIC RNA and CATALYTIC DNA molecules have also been identified.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Biocatalysts Enzyme Biocatalyst