Hydrolases

Hydrolaser

Svensk definition

Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hydrolase