Oxidoreductases

Oxidoreduktaser

Svensk definition

Alla enzymer som katalyserar oxidation-reduktion-reaktioner (redox). Substratet som oxideras betraktas som en vätedonator. Det systematiska namnet baseras på donator:acceptor-oxireduktas. Rekommenderat namn är dehydrogenas så långt det är möjligt, och som alternativ kan reduktas användas. Oxidas används enbart när O2 (syrgas) är acceptor.

Engelsk definition

The class of all enzymes catalyzing oxidoreduction reactions. The substrate that is oxidized is regarded as a hydrogen donor. The systematic name is based on donor:acceptor oxidoreductase. The recommended name will be dehydrogenase, wherever this is possible; as an alternative, reductase can be used. Oxidase is only used in cases where O2 is the acceptor. (Enzyme Nomenclature, 1992, p9)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Reductases Dehydrogenases Reductase Oxidoreductase Dehydrogenase Oxidase Oxidases