Neurotransmitter Agents

Neurotransmittorer

Svensk definition

Ämnen som används för sin farmakologiska verkan på alla aspekter av nervsignalöverföring. Nervsignalpreparat omfattar agonister, antagonister, nedbrytningshämmare, upptagshämmare, uttömmande medel, prekursorämnen och receptorfunktionsmodulerande medel.

Engelsk definition

Substances used for their pharmacological actions on any aspect of neurotransmitter systems. Neurotransmitter agents include agonists, antagonists, degradation inhibitors, uptake inhibitors, depleters, precursors, and modulators of receptor function.

Svenska synonymer

Neurohormoner Transmittorsubstanser Signalsubstanser Neuroregulatorer Neuromoduatorer

Engelska synonymer

Neurotransmitter Agent Neuroregulators Neuroregulator Neurohumors Neurohumor Neuromodulators Neuromodulator Neurotransmitters Neurotransmitter Nerve Transmitter Substances Substances, Nerve Transmitter Transmitter Substances, Nerve Nerve Transmitter Substance Substance, Nerve Transmitter Transmitter Substance, Nerve Neurohormones Neurohormone