Physiological Effects of Drugs

Fysiologiska effekter av läkemedel

Svensk definition

Läkemedels verkan på organ och systemfunktioner, oberoende av specifik sjukdom.

Engelsk definition

Activities which affect organs and systemic functions without regard to a particular disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Drug Effects on Physiology Drug Physiological Effects Effects, Drug Physiological Physiological Effects, Drug