Emetics

Kräkmedel

Svensk definition

Medel som orsakar kräkning. De kan ha direkt verkan på mag-tarmkanalen och utlösa uppkastning genom sina lokalt irriterande effekter, eller indirekt verkan genom sin effekt på kemoreceptoraktiveringsdelen av den förlängda märgens postremus (kräkcentrum). Syn. emetikum; vomitivum.

Engelsk definition

Agents that cause vomiting. They may act directly on the gastrointestinal tract, bringing about emesis through local irritant effects, or indirectly, through their effects on the chemoreceptor trigger zone in the postremal area near the medulla.

Svenska synonymer

Emetika

Engelska synonymer

Emetic Agent Agent, Emetic Emetic Drug Drug, Emetic Emetic Agents Agents, Emetic Emetic Drugs Drugs, Emetic Emetic Emetic Effect Effect, Emetic Emetic Effects Effects, Emetic