Central Nervous System Depressants

CNS-depressiva medel

Svensk definition

En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.

Engelsk definition

A very loosely defined group of drugs that tend to reduce the activity of the central nervous system. The major groups included here are ethyl alcohol, anesthetics, hypnotics and sedatives, narcotics, and tranquilizing agents (antipsychotics and antianxiety agents).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

CNS Depressants Depressants, CNS