Tranquilizing Agents

Lugnande medel

Svensk definition

Traditionell benämning på en grupp läkemedel som anses ha en dämpande eller lugnande effekt på sinnesstämning, tankar eller beteende. Hit hör ångestdämpande medel (lindrig verkan), medel mot mani och antipsykosmedel (stark verkan). De olika medlen har olika verkningsmekanismer och används för olika behandlingsändamål.

Engelsk definition

A traditional grouping of drugs said to have a soothing or calming effect on mood, thought, or behavior. Included here are the ANTI-ANXIETY AGENTS (minor tranquilizers), ANTIMANIC AGENTS, and the ANTIPSYCHOTIC AGENTS (major tranquilizers). These drugs act by different mechanisms and are used for different therapeutic purposes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Tranquilizing Tranquilizing Drugs Drugs, Tranquilizing Tranquillizing Drugs Drugs, Tranquillizing Ataractics Tranquillizing Agents Agents, Tranquillizing Tranquilizing Effect Effect, Tranquilizing Tranquilizing Effects Effects, Tranquilizing