Antipsychotic Agents

Antipsykotiska medel

Svensk definition

Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.

Engelsk definition

Agents that control agitated psychotic behavior, alleviate acute psychotic states, reduce psychotic symptoms, and exert a quieting effect. They are used in SCHIZOPHRENIA; senile dementia; transient psychosis following surgery; or MYOCARDIAL INFARCTION; etc. These drugs are often referred to as neuroleptics alluding to the tendency to produce neurological side effects, but not all antipsychotics are likely to produce such effects. Many of these drugs may also be effective against nausea, emesis, and pruritus.

Svenska synonymer

Neuroleptika Antipsykotisk effekt Antipsykotika

Engelska synonymer

Agents, Antipsychotic Antipsychotic Agent Agent, Antipsychotic Neuroleptic Antipsychotic Antipsychotic Drugs Drugs, Antipsychotic Antipsychotics Major Tranquilizers Tranquilizers, Major Neuroleptic Agents Agents, Neuroleptic Neuroleptic Drugs Drugs, Neuroleptic Neuroleptics Tranquilizing Agents, Major Agents, Major Tranquilizing Major Tranquilizing Agents Tranquillizing Agents, Major Agents, Major Tranquillizing Major Tranquillizing Agents Major Tranquilizer Tranquilizer, Major Antipsychotic Drug Drug, Antipsychotic Neuroleptic Agent Agent, Neuroleptic Neuroleptic Drug Drug, Neuroleptic Antipsychotic Effect Effect, Antipsychotic Antipsychotic Effects Effects, Antipsychotic