Central Nervous System Stimulants

Centralstimulerande medel

Svensk definition

En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att öka vakenhet och retbarhet. De har en rad verkningsmekanismer, dock vanligtvis inte genom direktverkan på nervceller. Hit räknas inte läkemedel som har ovan nämnda effekter som biverkan till sin huvudsakliga terapeutiska verkan.

Engelsk definition

A loosely defined group of drugs that tend to increase behavioral alertness, agitation, or excitation. They work by a variety of mechanisms, but usually not by direct excitation of neurons. The many drugs that have such actions as side effects to their main therapeutic use are not included here.

Svenska synonymer

Centralstimulantia Analeptika

Engelska synonymer

Central Stimulants Stimulants, Central CNS Stimulants Stimulants, CNS Analeptics Analeptic Drugs Drugs, Analeptic Analeptic Agents Agents, Analeptic