Muscle Relaxants, Central

Centrala muskelavslappnande medel

Svensk definition

En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.

Engelsk definition

A heterogeneous group of drugs used to produce muscle relaxation, excepting the neuromuscular blocking agents. They have their primary clinical and therapeutic uses in the treatment of muscle spasm and immobility associated with strains, sprains, and injuries of the back and, to a lesser degree, injuries to the neck. They have been used also for the treatment of a variety of clinical conditions that have in common only the presence of skeletal muscle hyperactivity, for example, the muscle spasms that can occur in MULTIPLE SCLEROSIS. (From Smith and Reynard, Textbook of Pharmacology, 1991, p358)

Svenska synonymer

Muskelrelaxerande medel, centrala Muskelavslappnande medel, centrala

Engelska synonymer

Central Muscle Relaxants Relaxants, Central Muscle Centrally Acting Muscle Relaxants