Antispermatogenic Agents

Spermiebildning, medel mot

Svensk definition

Mekaniska eller kemiska medel som förstör spermier i de manliga könsorganen och blockerar spermaalstringen.

Engelsk definition

Agents, either mechanical or chemical, which destroy spermatozoa in the male genitalia and block spermatogenesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Antispermatogenic Antispermatogenic Effect Effect, Antispermatogenic Antispermatogenic Effects Effects, Antispermatogenic Blocking Agents, Sperm Maturation Sperm Maturation Blocking Agents