Noxae

Noxae

Svensk definition

Ämnen som är skadliga för kroppen.

Engelsk definition

Agents capable of exerting a harmful effect on the body.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.