Mutagens

Mutagener

Svensk definition

Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.

Engelsk definition

Chemical agents that increase the rate of genetic mutation by interfering with the function of nucleic acids. A clastogen is a specific mutagen that causes breaks in chromosomes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mutagen Genotoxin Genotoxins Clastogens Clastogen