Pyrogens

Feberalstrande ämnen

Svensk definition

Ämnen med förmåga att öka kroppstemperaturen. De kan komma från mikroorganismer, består ofta av polysaccharider och kan förorena destillerat vatten.

Svenska synonymer

Pyrogener

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.