Endotoxins

Endotoxiner

Svensk definition

Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.

Engelsk definition

Toxins closely associated with the living cytoplasm or cell wall of certain microorganisms, which do not readily diffuse into the culture medium, but are released upon lysis of the cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Endotoxin