Fever

Feber

Svensk definition

Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.

Engelsk definition

An abnormal elevation of body temperature, usually as a result of a pathologic process.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fevers Pyrexia Pyrexias