Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal

Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Svensk definition

Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.

Engelsk definition

Anti-inflammatory agents that are non-steroidal in nature. In addition to anti-inflammatory actions, they have analgesic, antipyretic, and platelet-inhibitory actions.They act by blocking the synthesis of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase, which converts arachidonic acid to cyclic endoperoxides, precursors of prostaglandins. Inhibition of prostaglandin synthesis accounts for their analgesic, antipyretic, and platelet-inhibitory actions; other mechanisms may contribute to their anti-inflammatory effects.

Svenska synonymer

NSAID Antiinflammatoriska smärtstillande medel Antiinflammatoriska medel, icke-steroida

Engelska synonymer

NSAID Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agent Agent, Nonsteroidal Anti-Inflammatory Anti-Inflammatory Agent, Nonsteroidal Nonsteroidal Anti Inflammatory Agent NSAIDs Antiinflammatory Agents, Non Steroidal Antiinflammatory Agents, Nonsteroidal Nonsteroidal Antiinflammatory Agents Non-Steroidal Anti-Inflammatory Agents Non Steroidal Anti Inflammatory Agents Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents Nonsteroidal Anti Inflammatory Agents Non-Steroidal Anti-Inflammatory Agent Agent, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Anti-Inflammatory Agent, Non-Steroidal Non Steroidal Anti Inflammatory Agent Anti Inflammatory Agents, Nonsteroidal Analgesics, Anti-Inflammatory Anti-Inflammatory Analgesics Aspirin-Like Agents Aspirin Like Agents Aspirin-Like Agent Agent, Aspirin-Like Aspirin Like Agent