Malignant Hyperthermia

Malign hypertermi

Svensk definition

Snabb stegring av kroppstemperaturen i förening med muskelstelhet efter allmän narkos.

Engelsk definition

Rapid and excessive rise of temperature accompanied by muscular rigidity following general anesthesia.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Malignant Hyperpyrexia Hyperthermia of Anesthesia Anesthesia Hyperthermia Hyperthermia, Malignant Anesthesia Related Hyperthermia Hyperthermia, Anesthesia Related Hyperpyrexia, Malignant Malignant Hyperpyrexias