Postoperative Complications

Postoperativa komplikationer

Svensk definition

Patologiska processer som påverkar patienter efter kirurgiska ingrepp. Dessa kan vara eller behöver inte vara relaterade till sjukdomar som föranledde operation och kan vara eller behöver inte vara direkt kopplade till resultat efter operationer.

Engelsk definition

Pathologic processes that affect patients after a surgical procedure. They may or may not be related to the disease for which the surgery was done, and they may or may not be direct results of the surgery.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Complication, Postoperative Complications, Postoperative Postoperative Complication