Body Temperature Changes

Kroppstemperaturförändringar

Svensk definition

Avsevärda förändringar av temperaturen i människokroppen, över eller under 37 grader C, mätt oralt.

Engelsk definition

Significant alterations in temperature of the human body, above or below 98.6 degrees F. or 37 degrees C. when taken orally.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Body Temperature Change Change, Body Temperature Changes, Body Temperature Temperature Change, Body Temperature Changes, Body