Heat-Shock Proteins

Värmechockproteiner

Svensk definition

Proteiner som alstras i eukaryota organismer och bakterier som svar på överhettning och andra stressfaktorer i omgivningen. De ökar värmetåligheten och utför funktioner som är livsviktiga under sådana förhållanden.

Engelsk definition

Proteins which are synthesized in eukaryotic organisms and bacteria in response to hyperthermia and other environmental stresses. They increase thermal tolerance and perform functions essential to cell survival under these conditions.

Svenska synonymer

Stressproteiner

Engelska synonymer

Heat Shock Proteins Stress Proteins Heat-Shock Protein Heat Shock Protein Stress Protein Protein, Stress