Sweating Sickness

Engelska svetten

Svensk definition

Ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av feber och ymniga svettningar och är förknippat med hög dödlighet. Tillståndet förekom i epidemisk form fem gånger på 14- och 1500-talen i England, första gången 1485 och sista gången 1551, i synnerhet under sommar och tidig höst. Sjukdomen drabbade framför allt vuxna män i överklassen. Okänd etiologi.

Engelsk definition

A clinical condition characterized by fever and profuse sweating and associated with high mortality. It occurred in epidemic form five times in the fifteenth and sixteenth centuries in England, first in 1485 and last in 1551, specially during the summer and early autumn, attacking the relatively affluent adult male population. The etiology was unknown.

Svenska synonymer

Sudor anglicus

Engelska synonymer

Sickness, Sweating Sudor Anglicus English Sweating Sickness