Hyperthermia, Induced

Framkallad hypertermi

Svensk definition

Onormalt hög temperatur, avsiktligt framkallad lokalt eller i hela kroppen hos levande varelser, oftast med hjälp av bestrålning, ultraljud eller läkemedel.

Engelsk definition

Abnormally high temperature intentionally induced in living things regionally or whole body. It is most often induced by radiation (heat waves, infra-red), ultrasound, or drugs.

Svenska synonymer

Inducerad hypertermi Feberbehandling Feberterapi Lokal hypertermi Värmebehandling

Engelska synonymer

Therapy, Fever Hyperthermia, Therapeutic Induced Hyperthermia Therapeutic Hyperthermia Thermotherapy Fever Therapy Hyperthermia, Local Local Hyperthermia