Hot Temperature

Varm temperatur

Svensk definition

Förekomst av värme eller hetta eller en temperatur som är avsevärt högre än den invanda normen.

Engelsk definition

Presence of warmth or heat or a temperature notably higher than an accustomed norm.

Svenska synonymer

Hetta Värme

Engelska synonymer

Hot Temperatures Temperature, Hot Temperatures, Hot Heat