Calorimetry

Kalorimetri

Svensk definition

Mätning av värmeenergimängden i olika processer, som t ex kemiska reaktioner, tillståndsövergångar, när lösningar bildas, och vid bestämning av ämnens värmekapacitet. Måtenheter är joule (J) eller kalori (cal; 4,184 J).

Engelsk definition

The measurement of the quantity of heat involved in various processes, such as chemical reactions, changes of state, and formations of solutions, or in the determination of the heat capacities of substances. The fundamental unit of measurement is the joule or the calorie (4.184 joules). (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.