Nitric Oxide Donors

Kväveoxiddonatorer

Svensk definition

En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.

Engelsk definition

A diverse group of agents, with unique chemical structures and biochemical requirements, which generate NITRIC OXIDE. These compounds have been used in the treatment of cardiovascular diseases and the management of acute myocardial infarction, acute and chronic congestive heart failure, and surgical control of blood pressure. (Adv Pharmacol 1995;34:361-81)

Svenska synonymer

NO-givare Kväveoxidgivare

Engelska synonymer

Donors, Nitric Oxide Oxide Donors, Nitric Nitric Oxide Donor Donor, Nitric Oxide Oxide Donor, Nitric