Fluid Therapy

Vätsketerapi

Svensk definition

En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).

Engelsk definition

Therapy whose basic objective is to restore the volume and composition of the body fluids to normal with respect to WATER-ELECTROLYTE BALANCE. Fluids may be administered intravenously, orally, by intermittent gavage, or by HYPODERMOCLYSIS.

Svenska synonymer

Vätskeersättning Vätskebehandling Oral rehydrationsterapi Oral vätskeersättning Rehydrering

Engelska synonymer

Therapy, Fluid Fluid Therapies Therapies, Fluid Oral Rehydration Therapy Therapy, Oral Rehydration Rehydration Therapy, Oral Oral Rehydration Therapies Rehydration Therapies, Oral Therapies, Oral Rehydration Rehydration Rehydrations Oral Rehydration Oral Rehydrations Rehydrations, Oral Rehydration, Oral