Technology, Pharmaceutical

Farmaceutisk teknologi

Svensk definition

Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.

Engelsk definition

The application of scientific knowledge or technology to pharmacy and the pharmaceutical industry. It includes methods, techniques, and instrumentation in the manufacture, preparation, compounding, dispensing, packaging, and storing of drugs and other preparations used in diagnostic and determinative procedures, and in the treatment of patients.

Svenska synonymer

Farmaceutisk teknik

Engelska synonymer

Technology, Pharmaceutic Technology, Pharmacy Pharmaceutic Technology Pharmaceutical Technology Pharmacy Technology