Technology, Industry, and Agriculture

Teknologi inom industri och lantbruk

Svensk definition

Vetenskapen om och tillämpningen av tekniker för utvinning av råmaterial, tillhandahållande av tjänster, tillverkning av produkter, jordbruk och djurhållning.

Engelsk definition

The science and application of techniques for the extraction of raw materials, provision of services, manufacture of goods, cultivation of crops, and raising of livestock.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.