Complex Mixtures

Komplexa blandningar

Svensk definition

Blandningar av många beståndsdelar i oexakta proportioner, vanligtvis naturliga, så som växtextrakt, gifter och gödsel. Dessa särskiljes från läkemedelskombinationer, som innehåller ett fåtal komponenter i givna proportioner.

Engelsk definition

Mixtures of many components in inexact proportions, usually natural, such as PLANT EXTRACTS; VENOMS; and MANURE. These are distinguished from DRUG COMBINATIONS which have only a few components in definite proportions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mixtures, Complex Complex Mixture Mixture, Complex Complex Extracts Complex Extract Extract, Complex Extracts, Crude Crude Extracts Extracts, Complex Crude Extract Extract, Crude